Prelegenci

dr n. med.
Franz Enzmann

Dr n. med. Franz Enzmann jest założycielem Firmy MSE Pharmazeutika, której głównym założeniem jest rozwój i szerzenie medycyny mitochondrialnej.

W roku 1966 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Heidelbergu w dziedzinie chemii biomolekularnej. Jako uczeń prof. K. Folkersa (USA) pioniera badań nad koenzymem Q10 skierował swoje zainteresowania naukowe na ewolucję życia związaną z tlenem i oddychaniem komórkowym w mitochondriach.

W styczniu 1969 doszło do spotkania dr. Enzmanna z prof. A. Schally’m i prof. Bowers na uniwersytecie Tulane w Nowym Orleanie. W tym czasie prof. A. Schally od 14 lat prowadził badania dotyczące hipotezy, że przysadka mózgowa nie jest regulowana tylko przez system nerwowy, ale może być regulowana również przez substancje chemiczne uwalniane z podwzgórza. Ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie dr F. Enzmann wraz z prof. K. Folkersem zostali poproszeni o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Niedługo potem, dzięki zaangażowaniu dr. Enzmanna nastąpił znaczący przełom w badaniach i w konsekwencji w 1977 r. za odkrycie zjawiska wydzielania hormonów w podwzgórzu mózgu oraz badanie ich budowy i czynności prof. A. Schally otrzymał Nagrodę Nobla. Odkrycie to zapoczątkowało rozwój nowego działu medycyny – neuroendokrynologii. Dzięki temu sukcesowi przed dr. Enzmannem otworzyły się drzwi wielu wiodących firm farmaceutycznych.

W zakres badań dr. Franza Enzmanna wchodziło m.in.: skuteczne leczenie cukrzycy, chorób metabolicznych, neuroendokrynnych
i zastosowanie koenzymu Q10, insulina, przysadka mózgowa, hormony przysadki mózgowej, a także peptydy grasicy. Prowadził również prace nad stworzeniem pierwszej genetycznie wyprodukowanej insuliny ludzkiej oraz prace nad stworzeniem ludzkiego hormonu wzrostu.

Dr Enzmann został czołowym specjalistą w dziedzinie medycyny mitochondrialnej, a efektem jego działań jest stworzenie portfolio najwyższej jakości substancji mitochondrialnych – mitoceutyków. Prawdziwym przełomem naukowym było opracowanie przez dr. Enzmanna receptury pierwszego nanocząsteczkowego – płynnego koenzymu Q10 chronionego patentem. Preparaty dr. Enzmanna, dzięki swojej najwyższej jakości są dzisiaj marką znaną i uznawaną na całym świecie.

Dr n. med. Franz Enzmann jest członkiem m.in.:

Stowarzyszenia Diabetologicznego Deutsche Diabetes Gesellschaft
Stowarzyszenia Endokrynologicznego Deutschen Endokrinologischen Gesellschaft
Stowarzyszenia Medycyny Mitochondrialnej IMMA
Stowarzyszenia Bio-immuno-terapeutycznego Gesellschaft für Bioimmuntherapie

dr hab. n. med.
Bodo Kuklinski

Dr hab. n. med. Bodo Kuklinski jest wybitnym, niemieckim lekarzem i diagnostą chorób o podłożu mitochondrialnym, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny środowiskowej. Pionierem praktycznej medycyny mitochondrialnej w Niemczech. Dzięki opracowanej przez siebie metodzie diagnozowania pacjentów, opartej na szerokim wywiadzie i analizie m. in. czynników biochemicznych organizmu przyczynił się do zmiany podejścia do diagnozowania oraz leczenia pacjentów.

W latach 1988-1995 był ordynatorem kliniki chorób wewnętrznych w Rostocku. Od 1995 roku dyrektorem Centrum Terapii
i Diagnostyki Medycyny Środowiskowej w Rostocku. Prowadzi badania z zakresu medycyny mitochondrialnej, głównie stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego.

Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych i stowarzyszeń, takich jak Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej IMMA, Niemieckie Towarzystwo Badań Stosowanych, Niemieckie Towarzystwo Toksykologii. Ponadto jest przewodniczącym Rady Naukowej Akademii Salzburgu. Jest również autorem ponad 120 publikacji naukowych, broszur naukowych i wielu książek z zakresu medycyny. Napisał m.in. książkę „Medycyna mitochondrialna. Nowatorska metoda na pozornie nieuleczalne choroby”, „Mitochondria. Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skuteczne metody terapii” oraz „Niestabilność Stawu Szyjnego. Przyczyna wielu niezdiagnozowanych chorób. Symptomy – Diagnostyka – Terapie”, które Mito-Pharma wydała na polskim rynku.

Jest także autorem słynnego powiedzenia „Najwyższy czas, żeby zdrowie człowieka traktować jako oddziaływanie procesów całościowych, a nie według ściśle uporządkowanych dyscyplin medycznych“, a także twierdzenia „Nasz organizm nie choruje
z powodu braku leków“, które definiuje jego podejście do kanonów współczesnego leczenia.

Dr n. Med. Bodo Kuklinski jest również laureatem prestiżowej nagrody w dziedzinie medycyny mitochondrialnej – Mitochondrialnej Ewy, przyznawanej corocznie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej za szczególne zasługi w tej dziedzinie.

dr n. med.
Janusz Zdzitowiecki

Dr n. med. Janusz Zdzitowiecki – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 1982. Po ukończeniu stażu pracował jako anestezjolog w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 w Gdańsku. W roku 1986 rozpoczął specjalizację w chirurgii ogólnej, następnie w chirurgii plastycznej. W roku 1995 uzyskał specjalizację w chirurgii plastycznej. W roku 1998 uzyskał doktorat na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował w Klinice Chirurgii Plastycznej Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie w Klinice Chirurgii Onkologicznej tejże Akademii.

Odbył liczne staże zagraniczne m.in. w centrum Wielkich Oparzeń Centrum Uniwersyteckiego w Lille we Francji oraz w renomowanych klinikach chirurgii plastycznej i w prywatnych szpitalach w Lille. W kręgu zainteresowań dr. Janusza Zdzitowieckiego oprócz chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i leczenia oparzeń od wielu lat pozostaje medycyna naturalna, której tajniki zgłębia w czasie licznych szkoleń.

Od 2 lat pasją dr. Janusza Zdzitowieckiego stała się medycyna mitochondrialna. Poświęca jej coraz więcej czasu szkoląc się pod kierunkiem dr. Bodo Kuklińskiego i uczestnicząc w konferencjach naukowych poświęconych tej tematyce. W codziennej pracy wykorzystuje możliwości jakie daje medycyna mitochondrialna dla lepszego przygotowania pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz stara się pomóc chorym z przewlekłymi schorzeniami.

dr hab. n. med.
Jolanta Wasilewska

Dr hab. n. med. Jolanta Wasilewska – naukowiec i wykładowca, specjalista chorób dzieci, alergolog, dietetyk kliniczny, psychodietetyk i naprotechnolog. Członek kilku towarzystw naukowych m.in. European Sleep Research Society, European Respiratory Society, International Society of Nutrigenetics/Nutrigenomics. W dorobku naukowym posiada interdyscyplinarne badania naukowe i ponad 100 publikacji polskich i międzynarodowych dotyczących roli żywienia w autyzmie, alergii pokarmowej, żywieniowych uwarunkowań choroby refluksowej przełyku, zaburzeń oddychania i bezdechu u dzieci (medycyna snu – badanie polisomnograficzne). Z kolei w dorobku wykładowym posiada m.in. Invited Lecture w Laboratory for Molecular Psychiatry, RIKEN Brain Science Institute, Wako, Tokio, Japonia (dostępny na www.dovepress/wasilewska).

Jest współautorem polskich wytycznych dotyczących SIDS, zaburzeń oddychania i alergii pokarmowej. Do 2016 pracownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej UMB. Od 2016 r. kierownik Centrum Pediatrii, Alergologii, Psychodietetyki i Leczenia Zaburzeń Somatycznych u Dzieci z Autyzmem w Białymstoku, w którym w 2016 r. współorganizowała dwa seminaria nutrigenetyczne. Po szkoleniu w USA w dziedzinie epigenetyki stosuje epigenetyczne podejście w leczeniu chorób przewlekłych m.in. autyzmu, zaburzeń oddychania i chorób alergicznych.

Dr. Jolanta Wasilewska ma ponad 35 lat doświadczenia w zawodzie lekarza medycyny, ponad 25 lat doświadczenia w pracy naukowej, ponad 200 publikacji naukowych na swoim koncie, a także ponad 100 przeprowadzonych w Polsce i za granicą (Niemcy, Włochy, Japonia) wykładów.

dr n. med.
Dietmar Rösler

Dr n. med. Dietmar Rösler

Dyplom Austriackiej Izby Lekarskiej, lekarz medycyny ogólnej i sportowej, specjalista medycyny ortomolekularnej, terapeuta żywieniowy

2000-2006 – studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym im. Karla Franzensa w Graz

w latach 2006-2008 – studia doktoranckie z nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Graz

Opiekunowie: Doz. Rothenhäusler oraz Prof. Kapfhammer i Pieringer Focus: Wyniki psychiatryczne u pacjentów po przeszczepie wątroby

Rozprawa naukowa: „Konsultacyjne badanie psychiatryczne dotyczące wpływu przeszczepu wątroby na jakość życia związaną ze stanem zdrowia, na sprawność poznawczą i na choroby psychiatryczne u pacjentów w trakcie przeszczepu”.

Dr Dietmar Rösler skupia się na opartej na faktach terapii mikroelementów i modyfikacji stylu życia za pomocą dokładnego wywiadu i diagnostyki laboratoryjnej w leczeniu chorób przewlekłych lub w celu optymalizacji ogólnego stanu zdrowia i wydolności, uzupełnionej środkami medycyny sportowej i terapią treningową. Stosuje pomiar zmienności rytmu serca (HRV) w diagnostyce i terapii.

Zajmuje się również holistyczną terapią bólu, uwzględniając nowoczesne aspekty funkcjonalno-anatomiczne oraz  żywieniowymi rozwiązaniami medycznymi w zakresie codziennych problemów zdrowotnych.

dr n. med.
Lucjanna Mionskowska

Dr n. med. Lucjanna Mionskowska – ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w roku 1997, tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2002 roku na podstawie rozprawy z zakresu zapalenia jelit, a w roku 2006 uzyskała tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. Do 2008 roku pracowała jako asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu Miejskim w Gdyni.

W latach 2009-2015 poszerzała swoje doświadczenie w klinikach w Hiszpanii, gdzie pracowała jako chirurg, jak również zdobywała wykształcenie z zakresu żywienia i terapii naturalnych. Absolwentka Uniwersytetu w Barcelonie, gdzie uzyskała tytuł Master Terapii Neuralnej Medycznej i Odontologicznej. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie w Kadyksie, gdzie zdobyła tytuł Master Dietetyki i Odżywiania Człowieka i tytuł Eksperta Uniwersyteckiego w dziedzinie Terapii Naturalnych.

Członek Stowarzyszenia Lekarzy Terapii Neuralnej w Hiszpanii oraz członek założyciel Neural Therapy Research Foundation. Aktualnie prowadzi własny gabinet, w swojej pracy łączy wiedzę i doświadczenie medycyny akademickiej z medycyną tradycyjną
i naturalną.

naturopata
Werner Gehner

Urodzony w 1949 / Studiował psychologię. Filozofia, prawdopodobnie teologia. Egzamin państwowy 1972 w Heidelbergu.

Naturopata praktykujący od ponad 40 lat:

  • Terapia indywidualna i par, poradnictwo w problemach rodzinnych
  • Coaching zawodowy i osobisty – z szacunkiem i uważnością
  • Terapia fenomenologiczna oparta na psychologii głębi
  • Psychoterapia ciała i energetyzujące działanie lecznicze
  • Psychoterapia systemowa i transpersonalna

Kierownik grup roboczych ds. psychosomatyki i psychoterapii

Wykłady i seminaria w kraju i za granicą: psychosomatyka i psychoterapia, psychoterapia humnistyczna wg Rogersa, samoświadomość, konstelacje rodzinne, oddech, medytacja.

Obszary badawcze: psychoterapia i duchowość, humor w terapii.

Zarejestruj się już dziś! Liczba miejsc jest ograniczona.

Cena biletu: 350 zł

«