Prelegenci

dr hab. n. med.
Bodo Kuklinski

Dr hab. n. med. Bodo Kuklinski jest wybitnym, niemieckim lekarzem i diagnostą chorób o podłożu mitochondrialnym, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny środowiskowej. Pionierem praktycznej medycyny mitochondrialnej w Niemczech. Dzięki opracowanej przez siebie metodzie diagnozowania pacjentów, opartej na szerokim wywiadzie i analizie m. in. czynników biochemicznych organizmu przyczynił się do zmiany podejścia do diagnozowania oraz leczenia pacjentów.

W latach 1988-1995 był ordynatorem kliniki chorób wewnętrznych w Rostocku. Od 1995 roku dyrektorem Centrum Terapii
i Diagnostyki Medycyny Środowiskowej w Rostocku. Prowadzi badania z zakresu medycyny mitochondrialnej, głównie stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego.

Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych i stowarzyszeń, takich jak Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej IMMA, Niemieckie Towarzystwo Badań Stosowanych, Niemieckie Towarzystwo Toksykologii. Ponadto jest przewodniczącym Rady Naukowej Akademii Salzburgu. Jest również autorem ponad 120 publikacji naukowych, broszur naukowych i wielu książek z zakresu medycyny. Napisał m.in. książkę „Medycyna mitochondrialna. Nowatorska metoda na pozornie nieuleczalne choroby”, „Mitochondria. Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skuteczne metody terapii” oraz „Niestabilność Stawu Szyjnego. Przyczyna wielu niezdiagnozowanych chorób. Symptomy – Diagnostyka – Terapie”, które Mito-Pharma wydała na polskim rynku.

Jest także autorem słynnego powiedzenia „Najwyższy czas, żeby zdrowie człowieka traktować jako oddziaływanie procesów całościowych, a nie według ściśle uporządkowanych dyscyplin medycznych“, a także twierdzenia „Nasz organizm nie choruje
z powodu braku leków“, które definiuje jego podejście do kanonów współczesnego leczenia.

Dr n. Med. Bodo Kuklinski jest również laureatem prestiżowej nagrody w dziedzinie medycyny mitochondrialnej – Mitochondrialnej Ewy, przyznawanej corocznie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej za szczególne zasługi w tej dziedzinie.

dr n. med.
Franz Enzmann

Dr n. med. Franz Enzmann jest założycielem Firmy MSE Pharmazeutika, której głównym założeniem jest rozwój i szerzenie medycyny mitochondrialnej.

W roku 1966 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Heidelbergu w dziedzinie chemii biomolekularnej. Jako uczeń prof. K. Folkersa (USA) pioniera badań nad koenzymem Q10 skierował swoje zainteresowania naukowe na ewolucję życia związaną z tlenem i oddychaniem komórkowym w mitochondriach.

W styczniu 1969 doszło do spotkania dr. Enzmanna z prof. A. Schally’m i prof. Bowers na uniwersytecie Tulane w Nowym Orleanie. W tym czasie prof. A. Schally od 14 lat prowadził badania dotyczące hipotezy, że przysadka mózgowa nie jest regulowana tylko przez system nerwowy, ale może być regulowana również przez substancje chemiczne uwalniane z podwzgórza. Ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie dr F. Enzmann wraz z prof. K. Folkersem zostali poproszeni o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Niedługo potem, dzięki zaangażowaniu dr. Enzmanna nastąpił znaczący przełom w badaniach i w konsekwencji w 1977 r. za odkrycie zjawiska wydzielania hormonów w podwzgórzu mózgu oraz badanie ich budowy i czynności prof. A. Schally otrzymał Nagrodę Nobla. Odkrycie to zapoczątkowało rozwój nowego działu medycyny – neuroendokrynologii. Dzięki temu sukcesowi przed dr. Enzmannem otworzyły się drzwi wielu wiodących firm farmaceutycznych.

W zakres badań dr. Franza Enzmanna wchodziło m.in.: skuteczne leczenie cukrzycy, chorób metabolicznych, neuroendokrynnych
i zastosowanie koenzymu Q10, insulina, przysadka mózgowa, hormony przysadki mózgowej, a także peptydy grasicy. Prowadził również prace nad stworzeniem pierwszej genetycznie wyprodukowanej insuliny ludzkiej oraz prace nad stworzeniem ludzkiego hormonu wzrostu.

Dr Enzmann został czołowym specjalistą w dziedzinie medycyny mitochondrialnej, a efektem jego działań jest stworzenie portfolio najwyższej jakości substancji mitochondrialnych – mitoceutyków. Prawdziwym przełomem naukowym było opracowanie przez dr. Enzmanna receptury pierwszego nanocząsteczkowego – płynnego koenzymu Q10 chronionego patentem. Preparaty dr. Enzmanna, dzięki swojej najwyższej jakości są dzisiaj marką znaną i uznawaną na całym świecie.

Dr n. med. Franz Enzmann jest członkiem m.in.:

Stowarzyszenia Diabetologicznego Deutsche Diabetes Gesellschaft
Stowarzyszenia Endokrynologicznego Deutschen Endokrinologischen Gesellschaft
Stowarzyszenia Medycyny Mitochondrialnej IMMA
Stowarzyszenia Bio-immuno-terapeutycznego Gesellschaft für Bioimmuntherapie

dr n. med.
Janusz Zdzitowiecki

Dr n. med. Janusz Zdzitowiecki – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 1982. Po ukończeniu stażu pracował jako anestezjolog w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 w Gdańsku. W roku 1986 rozpoczął specjalizację w chirurgii ogólnej, następnie w chirurgii plastycznej. W roku 1995 uzyskał specjalizację w chirurgii plastycznej. W roku 1998 uzyskał doktorat na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował w Klinice Chirurgii Plastycznej Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie w Klinice Chirurgii Onkologicznej tejże Akademii.

Odbył liczne staże zagraniczne m.in. w centrum Wielkich Oparzeń Centrum Uniwersyteckiego w Lille we Francji oraz w renomowanych klinikach chirurgii plastycznej i w prywatnych szpitalach w Lille. W kręgu zainteresowań dr. Janusza Zdzitowieckiego oprócz chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i leczenia oparzeń od wielu lat pozostaje medycyna naturalna, której tajniki zgłębia w czasie licznych szkoleń.

Od 2 lat pasją dr. Janusza Zdzitowieckiego stała się medycyna mitochondrialna. Poświęca jej coraz więcej czasu szkoląc się pod kierunkiem dr. Bodo Kuklińskiego i uczestnicząc w konferencjach naukowych poświęconych tej tematyce. W codziennej pracy wykorzystuje możliwości jakie daje medycyna mitochondrialna dla lepszego przygotowania pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz stara się pomóc chorym z przewlekłymi schorzeniami.

lek. stom.
Katarzyna Griffiths

” Od najmłodszych lat uwagę moją zwracało piękno i estetyka.
Podróżując po świecie i mieszkając w różnych krajach zauważyłam, że ludzie szczęśliwi to ludzie uśmiechnięci i to bez względu na majętność.
Uśmiech to uzewnętrznione piękno człowieka.
Ten właśnie uśmiech staram się przywracać ludziom w moim gabinecie.
To jest moją pasją!”

Absolwentka Wydziału lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Ukończyła studia w 1992 roku. Od ponad 20 lat jej uwagę szczególnie przykuwa toksykologia, mikrobiologia, medycyna mitochondrialna i środowiskowa.
Szkoli się pod kierunkiem dr. Bodo Kuklińskiego, uczestnicząc w konferencjach i spotkaniach poświęconych tematyce mitochondriów.
Uczestniczy w licznych szkoleniach międzynarodowych, m.in. USA, Szwajcaria, UK, Słowenia.
Członek i mentor na Polskę IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology).
Pierwsza w Europie, uzyskała dla swojego gabinetu Smile Dental Studio, certyfikat S.M.A.R.T (Safe Amalgam Removal Technique).
W swojej pracy na co dzień kieruje się mottem „Primum non nocere,” przykładając szczególną uwagę do wywiadu medycznego.

dr
Heiko Hofmann

Dr Heiko Hofmann studiował biologię na Uniwersytecie w Gießen i ukończył doktorat z biologii molekularnej na Uniwersytecie w Münster / Westfalen.
Pomiędzy ukończeniem studiów i doktoratem prowadził badania w słynnej Harvard Medical School w Bostonie.
Po ukończeniu doktoratu pracował w firmach Bayer AG, Genzyme Virotech i dwóch odnoszących sukcesy firmach biotechnologicznych, w działach: rozwoju produktu, badań stosowanych, marketingu i w dziale handlowym – diagnostyka.

Od 1.1.2015 dr Hofmann pracuje dla laboratorium Biovis w Limburgii jako kierownik działu badań naukowych i prelegent.

Opublikował ponad 20 prac naukowych i poprowadził ponad 100 wykładów w Niemczech i innych krajach europejskich na tematy diagnostyki mikrobiomów i mitochondriów.

dr
Helena Rooth Svensson

Helena Roth Svensson to prestiżowy szwedzki lekarz medycyny ogólnej oraz terapeuta bólu, który specjalizuje się w leczeniu chorób metabolicznych, w tym układu tarczycowego.

W swojej codziennej pracy kieruje się mottem: “pacjent ma zawsze rację”, przykładając szczególną uwagę do wywiadu lekarskiego oraz opierając się przede wszystkim na własnym bezcennym doświadczeniu jako lekarz a także połączeniu wiedzy z zakresu medycyny mitochondrialnej, epigenetyki z wiedzą biochemiczną i… „zdrowym rozsądkiem”.

Doktor Svensson poszukuje sposobów, jak w praktyce można pomóc pacjentom, których dolegliwości uznano za psychosomatyczne lub nieuleczalne oraz niestrudzenie stawia sobie za cel propagowanie w świecie medycyny nowych, skutecznych metod terapii opartej o medycynę mitochondrialną i eliminację zaburzeń funkcjonowania tarczycy.

dr
Gernot Gläßer

Doktor Gernot Gläßer to naturopata z Lipska, absolwent studiów chemicznych, który doktoryzował się w dziedzinie biochemii.

W ramach swojej praktyki lekarskiej doktor Gläßer specjalizuje się w medycynie mitochondrialnej oraz ortomolekularnej, fitoterapii a także terapii mikrobiologicznej.

Przez szereg lat zajmował się medycyną laboratoryjną. Po uzyskaniu tytułu doktorskiego uczestniczył przez wiele lat w badaniach nad antyoksydantami, na uniwersytetach w Tybindze i Lipsku.

dr
Klaus-Dietrich Runow

Doktor Klaus Dietrich Runow to lekarz medycyny środowiskowej z niemieckiego Wolfhagen a także autor wielu publikacji naukowych oraz książek.
Założony przez niego w 1989 roku pierwszy w Niemczech Instytut ds. Medycyny Środowiskowej (IFU) uczynił z niego pioniera tej gałęzi nauk medycznych.

Doktor Runow specjalizuje się w medycynie mitochondrialnej oraz ortomolekularnej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób autoimmunologicznych i roli czynników środowiskowych przy genezie współczesnych chorób cywilizacyjnych.
Opracowana przez niego autorska koncepcja terapii antynowotworowej buduje most pomiędzy konwencjonalnymi środkami terapeutycznymi medycyny klasycznej a podejściem alternatywnym, uwzględniając w szczególności wpływ czynników środowiskowych na genezę procesów kancerogennych.

Dr Klaus-Dietrich Runow:

  • Lekarz i autor między innymi: „Krebs – Eine Umweltkrankheit?”, “Wenn Gifte auf die Nerven gehen”, „Der Darm denkt mit”
  • Dyrektor medyczny w Instytucie Medycyny Środowiskowej (IFU)
  • Od ponad 30 lat leczy pacjentów z wielu krajów, m.in. Belgii, Francji, Węgier, Luksemburga, Holandii, Indii, Izraela, Włoch, Szwecji, Szwajcarii i USA.
  • Pierwszy niemiecki lekarz, który zdał egzamin z medycyny środowiskowej w USA – certyfikowany przez International Board for Environmental Medicine
naturopata
Werner Gehner

Urodzony w 1949 / Studiował psychologię. Egzamin państwowy 1972 w Heidelbergu.

Terapeuta medycyny alternatywnej / Naturopata praktykujący od ponad 40 lat:

  • Terapia indywidualna i par, poradnictwo w problemach rodzinnych
  • Coaching zawodowy i osobisty – z szacunkiem i uważnością
  • Terapia fenomenologiczna oparta na psychologii głębi
  • Psychoterapia ciała i energetyzujące działanie lecznicze
  • Psychoterapia systemowa i transpersonalna

Kierownik grup roboczych ds. psychosomatyki i psychoterapii

Wykłady i seminaria w kraju i za granicą: psychosomatyka i psychoterapia, psychoterapia humnistyczna wg Rogersa, samoświadomość, konstelacje rodzinne, oddech, medytacja.

Obszary badawcze: psychoterapia i duchowość, humor w terapii.

Rejestracja na V Konferencję Medycyny Mitochondrialnej Online

Cena biletu: 250 zł

«