dr
Franz Enzmann

W roku 1966 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Heidelbergu w dziedzinie chemii biomolekularnej. Jako uczeń prof. Karla Folkersa (USA), pioniera badań nad koenzymem Q10, skierował swoje zainteresowania naukowe na ewolucję życia związaną z tlenem i oddychaniem komórkowym w mitochondriach.

W styczniu 1969 doszło do spotkania dr. Enzmanna z prof. A. Schally’m i prof. Bowersem na uniwersytecie Tulane w Nowym Orleanie. W tym czasie prof. A. Schally od 14 lat prowadził badania dotyczące hipotezy, że przysadka mózgowa nie jest regulowana tylko przez system nerwowy, ale może być regulowana również przez substancje chemiczne uwalniane z podwzgórza. Ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie dr Enzmann wraz z prof. K. Folkersem zostali poproszeni o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Niedługo potem nastąpił znaczący przełom w badaniach i w konsekwencji w 1977 r. za odkrycie zjawiska wydzielania hormonów w podwzgórzu mózgu oraz badanie ich budowy i czynności prof. A. Schally otrzymał Nagrodę Nobla. Odkrycie to zapoczątkowało rozwój nowego działu medycyny – neuroendokrynologii. Dzięki temu sukcesowi przed dr. Enzmannem otworzyły się drzwi wielu wiodących firm farmaceutycznych.

W zakres badań dr. Franza Enzmanna wchodziło m.in.: skuteczne leczenie cukrzycy, chorób metabolicznych, neuroendokrynnych, zastosowanie koenzymu Q10, insulina, przysadka mózgowa, hormony przysadki mózgowej, peptydy grasicy. Prowadził również prace nad stworzeniem pierwszej genetycznie wyprodukowanej insuliny ludzkiej oraz ludzkiego hormonu wzrostu.

W 1992 roku założył razem z żoną firmę MSE Pharmazeutika, której głównym założeniem jest rozwój i szerzenie świadomości na temat medycyny mitochondrialnej. Dr Enzmann został czołowym specjalistą tej w miarę nowej dziedziny, a efektem jego działań jest portfolio najwyższej jakości substancji mitochondrialnych – Mitoceutyków®. Prawdziwym przełomem naukowym było opracowanie przez dr. Enzmanna receptury pierwszego płynnego koenzymu Q10 chronionego patentem. Preparaty dr. Enzmanna, dzięki swojej najwyższej jakości są dzisiaj marką znaną i uznawaną na całym świecie.

W 1998 roku założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej (IMMA), której celem jest wymiana naukowa najnowszych odkryć medycyny mitochondrialnej oraz rozpowszechnianie i przekazywanie tej wiedzy zainteresowanym specjalistom . Ponadto dr Enzmann jest członkiem: Stowarzyszenia Diabetologicznego Deutsche Diabetes Gesellschaft, Stowarzyszenia Endokrynologicznego Deutschen Endokrinologischen Gesellschaft, Stowarzyszenia Bio-immuno-terapeutycznego Gesellschaft für Bioimmuntherapie.

prof. dr
Jörg Bergemann

Prof. dr Jörg Bergemann w 1990 roku uzyskał dyplom z biologii na Uniwersytecie Philippsa w Marburgu, a w 1993 ukończył doktorat na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, w Instytucie Badań Genetycznych. W latach 1993 – 1996 był kierownikiem projektu HPI dla Immunologii Doświadczalnej i Wirusologii „Wektory retrowirusowe”, po czym od 1996 do 2000 roku kierował działem w Centrum Badawczym Unna, Beiersdorf Hamburg w projekcie „Systemy testowe oparte na komórkach”. Od 2000 roku pełni funkcję na stanowisku profesora na Uniwersytecie Albstadt-Sigmaringen, a od 2010 roku jest kierownikiem w Centrum Badań i Rozwoju Steinbeis InViTe.

Laureat prestiżowej nagrody w dziedzinie medycyny mitochondrialnej – Mitochondrialnej Evy, przyznawanej przez IMMA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej za szczególne zasługi w tej dziedzinie, oraz nagrody „Doskonały transfer technologii” (Exzellenter Technologietransfer Neckar-Alb) Instytutu Zarządzania Wiedzą i Transferu Wiedzy IHK.

Obszary badawcze: medycyna mitochondrialna, uszkodzenia i naprawa DNA, komórkowe mechanizmy starzenia się, stymulacja procesów naprawy komórkowej, rozwój testów: systemy testowe oparte na komórkach i kwasach nukleinowych (np. mHCRA, CN-Oligo), metody alternatywne wobec badań na zwierzętach.

dr
Sarah Myhill

W 1981 roku dr Myhill ukończyła z wyróżnieniem Middlesex Hospital Medical School w Londynie. Przez 20 lat pracowała w ramach NHS (Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia) w praktyce ogólnej, gdzie z czasem zaczęła odczuwać ograniczenia w leczeniu swoich pacjentów. Zaowocowało to w końcu rozpoczęciem własnej niezależnej praktyki, w ramach której dr Myhill skupia się na poszukiwaniu przyczyn problemów ze zdrowiem. Przez 17 lat była Honorowym Sekretarzem Brytyjskiego Towarzystwa Medycyny Ekologicznej, które koncentruje się na przyczynach chorób i leczeniu poprzez dietę, suplementy i unikanie stresu toksycznego.

Specjalizuje się w medycynie środowiskowej (ekologicznej) oraz żywieniowej. Spędziła lata badając związek między nieprawidłowym funkcjonowaniem mitochondriów a jednym z najczęstszych problemów, które skłaniają ludzi do wizyty u lekarza: zmęczeniem. Szacuje, że pomogła ponad 9000 pacjentów z CFS i/lub ME, w tym pacjentom ze zmęczeniem powirusowym, narażeniem zawodowym na związki fosforoorganiczne, weteranom wojny w Zatoce Perskiej, pilotom narażonym na aerotoksyny, pacjentom po-szczepiennym, osobom z zespołem stresu pourazowego, spowodowanego atakiem 11 września (9/11 syndrome), czy z syndromem chorych budynków itp.

Autorka wielu specjalistycznych publikacji oraz nagradzanych książek, m.in.: „Chronic Fatigue Syndrome – it’s mitochondria not hypochondria”, „Sustainable Medicine”, „The Infection Game”, „Ecological Medicine – the antidote to Big Pharm and fast food”, „The Energy Equation – from the naked ape to the knackered ape”.

lek. stom.
Katarzyna Griffiths

”Od najmłodszych lat uwagę moją zwracało piękno i estetyka. Podróżując po świecie i mieszkając w różnych krajach zauważyłam, że ludzie szczęśliwi to ludzie uśmiechnięci i to bez względu na majętność. Uśmiech to uzewnętrznione piękno człowieka. Ten właśnie uśmiech staram się przywracać ludziom w moim gabinecie. To jest moją pasją!”

Absolwentka Wydziału lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Ukończyła studia w 1992 roku. Od ponad 20 lat jej uwagę szczególnie przykuwa toksykologia, mikrobiologia, medycyna mitochondrialna i środowiskowa. Szkoliła się pod kierunkiem dr. Bodo Kuklińskiego, uczestnicząc w konferencjach i spotkaniach poświęconych tematyce mitochondriów. Uczestniczy w licznych szkoleniach międzynarodowych, m.in. USA, Szwajcaria, UK, Słowenia. Członek i mentor na Polskę IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology).

Pierwsza w Europie, uzyskała dla swojego gabinetu Smile Dental Studio, certyfikat S.M.A.R.T (Safe Amalgam Removal Technique). W swojej pracy na co dzień kieruje się mottem „Primum non nocere,” przykładając szczególną uwagę do wywiadu medycznego.


dr
Heiko Hofmann

Dr Heiko Hofmann studiował biologię na Uniwersytecie w Gießen i ukończył doktorat z biologii molekularnej na Uniwersytecie w Münster / Westfalen. Pomiędzy ukończeniem studiów i doktoratem prowadził badania w słynnej Harvard Medical School w Bostonie. Po ukończeniu doktoratu pracował w firmach Bayer AG, Genzyme Virotech i w dwóch odnoszących sukcesy firmach biotechnologicznych, w działach: rozwoju produktu, badań stosowanych, marketingu i w dziale handlowym – diagnostyka.

Od 2015 roku dr Hofmann zajmuje stanowisko Kierownika działu badań naukowych laboratorium Biovis w Limburgii. Opublikował ponad 20 prac naukowych i poprowadził ponad 100 wykładów w Niemczech i innych krajach europejskich na tematy diagnostyki mikrobiomów i mitochondriów. Regularnie występuje jako prelegent na wydarzeniach organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej IMMA.

prof. dr
Agnieszka Szczepek

Prof. dr Agnieszka Szczepek w 1986 roku ukończyła Uniwersytet Warszawski z tytułem magistra mikrobiologii. W 1994 r. rozpoczęła studia na University of Alberta w Edmonton w Kanadzie, które ukończyła w 1999 r. z tytułem doktora nauk medycznych i specjalizacją w onkologii. W międzyczasie mieszkała i pracowała w Australii i USA, ale w 2000 r. wróciła do Europy na zaproszenie Instytutu Maxa Plancka w Berlinie, aby objąć tam kierownictwo grupy badawczej. Od 2006 r. prowadzi badania naukowe i kieruje zakładem badawczym oddziału laryngologii oraz wykłada w szpitalu uniwersyteckim Charité w Berlinie, a od 2017 r. także w Collegium Medicum w Zielonej Górze.

Jest autorką trzech książek i ponad 160 artykułów naukowych. Oprócz organizowania warsztatów dla otologów i osób studiujących biologię i neurobiologię ucha wewnętrznego, od trzech lat prowadzi zajęcia z ototoksyczności dla niemieckich toksykologów. Od 20 lat jej badania koncentrują się na biologii i patologii ucha wewnętrznego, ototoksykologii i zapobieganiu procesom degeneracyjnym w szlaku słuchowym.

dr
Johann Lechner

Dr Johann Lechner od 1980 roku kieruje Kliniką Stomatologii Integracyjnej w Monachium. Jest również członkiem zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia Badań nad Polami i Regulacją Zakłóceń (DAH – Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Herd- und Regulationsforschung) oraz od 25 lat prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Stomatologii Holistycznej.

Opublikował 23 prace naukowe w czasopismach indeksowanych PubMed, z których korzysta 200 tysięcy dentystów i lekarzy na całym świecie oraz ponad 80 artykułów. Jest autorem 10 książek w języku niemieckim, wygłosił liczne wykłady na międzynarodowych kongresach, uniwersytetach i organizacjach medycznych oraz prowadził seminaria edukacyjne w 8 krajach (USA, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Austria, Szwajcaria, Portugalia, Brazylia i Chiny).

Bilet: online 449 PLN, stacjonarny 509 PLN

«