dr n. med.
Franz Enzmann

Dr n. med. Franz Enzmann jest założycielem Firmy MSE Pharmazeutika, której głównym założeniem jest rozwój i szerzenie medycyny mitochondrialnej.

W roku 1966 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Heidelbergu w dziedzinie chemii biomolekularnej. Jako uczeń prof. K. Folkersa (USA) pioniera badań nad koenzymem Q10 skierował swoje zainteresowania naukowe na ewolucję życia związaną z tlenem i oddychaniem komórkowym w mitochondriach.

W styczniu 1969 doszło do spotkania dr. Enzmanna z prof. A. Schally’m i prof. Bowers na uniwersytecie Tulane w Nowym Orleanie. W tym czasie prof. A. Schally od 14 lat prowadził badania dotyczące hipotezy, że przysadka mózgowa nie jest regulowana tylko przez system nerwowy, ale może być regulowana również przez substancje chemiczne uwalniane z podwzgórza. Ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie dr F. Enzmann wraz z prof. K. Folkersem zostali poproszeni o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Niedługo potem, dzięki zaangażowaniu dr. Enzmanna nastąpił znaczący przełom w badaniach i w konsekwencji w 1977 r. za odkrycie zjawiska wydzielania hormonów w podwzgórzu mózgu oraz badanie ich budowy i czynności prof. A. Schally otrzymał Nagrodę Nobla. Odkrycie to zapoczątkowało rozwój nowego działu medycyny – neuroendokrynologii. Dzięki temu sukcesowi przed dr. Enzmannem otworzyły się drzwi wielu wiodących firm farmaceutycznych.

W zakres badań dr. Franza Enzmanna wchodziło m.in.: skuteczne leczenie cukrzycy, chorób metabolicznych, neuroendokrynnych
i zastosowanie koenzymu Q10, insulina, przysadka mózgowa, hormony przysadki mózgowej, a także peptydy grasicy. Prowadził również prace nad stworzeniem pierwszej genetycznie wyprodukowanej insuliny ludzkiej oraz prace nad stworzeniem ludzkiego hormonu wzrostu.

Dr Enzmann został czołowym specjalistą w dziedzinie medycyny mitochondrialnej, a efektem jego działań jest stworzenie portfolio najwyższej jakości substancji mitochondrialnych – mitoceutyków. Prawdziwym przełomem naukowym było opracowanie przez dr. Enzmanna receptury pierwszego nanocząsteczkowego – płynnego koenzymu Q10 chronionego patentem. Preparaty dr. Enzmanna, dzięki swojej najwyższej jakości są dzisiaj marką znaną i uznawaną na całym świecie.

Dr n. med. Franz Enzmann jest członkiem m.in.:

Stowarzyszenia Diabetologicznego Deutsche Diabetes Gesellschaft
Stowarzyszenia Endokrynologicznego Deutschen Endokrinologischen Gesellschaft
Stowarzyszenia Medycyny Mitochondrialnej IMMA
Stowarzyszenia Bio-immuno-terapeutycznego Gesellschaft für Bioimmuntherapie

dr hab. n. med.
Bodo Kuklinski

Dr hab. n. med. Bodo Kuklinski jest wybitnym, niemieckim lekarzem i diagnostą chorób o podłożu mitochondrialnym, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny środowiskowej. Pionierem praktycznej medycyny mitochondrialnej w Niemczech. Dzięki opracowanej przez siebie metodzie diagnozowania pacjentów, opartej na szerokim wywiadzie i analizie m. in. czynników biochemicznych organizmu przyczynił się do zmiany podejścia do diagnozowania oraz leczenia pacjentów.

W latach 1988-1995 był ordynatorem kliniki chorób wewnętrznych w Rostocku. Od 1995 roku dyrektorem Centrum Terapii
i Diagnostyki Medycyny Środowiskowej w Rostocku. Prowadzi badania z zakresu medycyny mitochondrialnej, głównie stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego.

Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji naukowych i stowarzyszeń, takich jak Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej IMMA, Niemieckie Towarzystwo Badań Stosowanych, Niemieckie Towarzystwo Toksykologii. Ponadto jest przewodniczącym Rady Naukowej Akademii Salzburgu. Jest również autorem ponad 120 publikacji naukowych, broszur naukowych i wielu książek z zakresu medycyny. Napisał m.in. książkę „Medycyna mitochondrialna. Nowatorska metoda na pozornie nieuleczalne choroby”, „Mitochondria. Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skuteczne metody terapii” oraz „Niestabilność Stawu Szyjnego. Przyczyna wielu niezdiagnozowanych chorób. Symptomy – Diagnostyka – Terapie”, które Mito-Pharma wydała na polskim rynku.

Jest także autorem słynnego powiedzenia „Najwyższy czas, żeby zdrowie człowieka traktować jako oddziaływanie procesów całościowych, a nie według ściśle uporządkowanych dyscyplin medycznych“, a także twierdzenia „Nasz organizm nie choruje
z powodu braku leków“, które definiuje jego podejście do kanonów współczesnego leczenia.

Dr n. Med. Bodo Kuklinski jest również laureatem prestiżowej nagrody w dziedzinie medycyny mitochondrialnej – Mitochondrialnej Ewy, przyznawanej corocznie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej za szczególne zasługi w tej dziedzinie.

prof. dr
Jörg Bergemann

Prof. dr Jörg Bergemann w 1990 roku uzyskał dyplom z biologii na Uniwersytecie Philippsa w Marburgu, a w 1993 ukończył doktorat na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, w Instytucie Badań Genetycznych. W latach 1993 – 1996 był kierownikiem projektu HPI dla Immunologii Doświadczalnej i Wirusologii „Wektory retrowirusowe”, po czym od 1996 do 2000 roku kierował działem w Centrum Badawczym Unna, Beiersdorf Hamburg w projekcie „Systemy testowe oparte na komórkach”. Od 2000 roku pełni funkcję na stanowisku profesora na Uniwersytecie Albstadt-Sigmaringen, a od 2010 roku jest kierownikiem w Centrum Badań i Rozwoju Steinbeis InViTe.

Ponadto prof. dr Bergemann jest członkiem BW-CAR oraz rzecznikiem prasowym instytutu inViTe. Pełni również rolę recenzenta (BMBF, MWK-BW, DFG) i kierownika Ośrodka Badawczego Steinbeisa (doradztwo/szkolenia).

Laureat prestiżowej nagrody w dziedzinie medycyny mitochondrialnej – Mitochondrialnej Evy (przyznawanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej za szczególne zasługi w tej dziedzinie) oraz nagrody „Doskonały transfer technologii” (Exzellenter Technologietransfer Neckar-Alb) Instytutu Zarządzania Wiedzą i Transferu Wiedzy IHK.

Obszary badawcze: medycyna mitochondrialna, uszkodzenia i naprawa DNA, komórkowe mechanizmy starzenia się, stymulacja procesów naprawy komórkowej, rozwój testów: systemy testowe oparte na komórkach i kwasach nukleinowych (np. mHCRA, CN-Oligo), metody alternatywne wobec badań na zwierzętach.

dr
Klaus-Dietrich Runow

Doktor Klaus Dietrich Runow to lekarz medycyny środowiskowej z niemieckiego Wolfhagen a także autor wielu publikacji naukowych oraz książek. Założony przez niego w 1989 roku pierwszy w Niemczech Instytut ds. Medycyny Środowiskowej (IFU) uczynił z niego pioniera tej gałęzi nauk medycznych.

Doktor Runow specjalizuje się w medycynie mitochondrialnej oraz ortomolekularnej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób autoimmunologicznych i roli czynników środowiskowych przy genezie współczesnych chorób cywilizacyjnych. Opracowana przez niego autorska koncepcja terapii antynowotworowej buduje most pomiędzy konwencjonalnymi środkami terapeutycznymi medycyny klasycznej a podejściem alternatywnym, uwzględniając w szczególności wpływ czynników środowiskowych na genezę procesów kancerogennych.

Dr Klaus-Dietrich Runow:

  • Lekarz i autor między innymi: „Krebs – Eine Umweltkrankheit?”, “Wenn Gifte auf die Nerven gehen”, „Der Darm denkt mit”
  • Dyrektor medyczny w Instytucie Medycyny Środowiskowej (IFU)
  • Od ponad 30 lat leczy pacjentów z wielu krajów, m.in. Belgii, Francji, Węgier, Luksemburga, Holandii, Indii, Izraela, Włoch, Szwecji, Szwajcarii i USA.
  • Pierwszy niemiecki lekarz, który zdał egzamin z medycyny środowiskowej w USA – certyfikowany przez International Board for Environmental Medicine
lek. stom.
Katarzyna Griffiths

” Od najmłodszych lat uwagę moją zwracało piękno i estetyka.
Podróżując po świecie i mieszkając w różnych krajach zauważyłam, że ludzie szczęśliwi to ludzie uśmiechnięci i to bez względu na majętność. Uśmiech to uzewnętrznione piękno człowieka. Ten właśnie uśmiech staram się przywracać ludziom w moim gabinecie. To jest moją pasją!”

Absolwentka Wydziału lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Ukończyła studia w 1992 roku. Od ponad 20 lat jej uwagę szczególnie przykuwa toksykologia, mikrobiologia, medycyna mitochondrialna i środowiskowa. Szkoli się pod kierunkiem dr. Bodo Kuklińskiego, uczestnicząc w konferencjach i spotkaniach poświęconych tematyce mitochondriów. Uczestniczy w licznych szkoleniach międzynarodowych, m.in. USA, Szwajcaria, UK, Słowenia. Członek i mentor na Polskę IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology).
Pierwsza w Europie, uzyskała dla swojego gabinetu Smile Dental Studio, certyfikat S.M.A.R.T (Safe Amalgam Removal Technique). W swojej pracy na co dzień kieruje się mottem „Primum non nocere,” przykładając szczególną uwagę do wywiadu medycznego.

dr n. med.
Janusz Zdzitowiecki

Dr n. med. Janusz Zdzitowiecki – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 1982. Po ukończeniu stażu pracował jako anestezjolog w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 w Gdańsku. W roku 1986 rozpoczął specjalizację w chirurgii ogólnej, następnie w chirurgii plastycznej. W roku 1995 uzyskał specjalizację w chirurgii plastycznej. W roku 1998 uzyskał doktorat na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracował w Klinice Chirurgii Plastycznej Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie w Klinice Chirurgii Onkologicznej tejże Akademii.

Odbył liczne staże zagraniczne m.in. w centrum Wielkich Oparzeń Centrum Uniwersyteckiego w Lille we Francji oraz w renomowanych klinikach chirurgii plastycznej i w prywatnych szpitalach w Lille. W kręgu zainteresowań dr. Janusza Zdzitowieckiego oprócz chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i leczenia oparzeń od wielu lat pozostaje medycyna naturalna, której tajniki zgłębia w czasie licznych szkoleń.

Od 2 lat pasją dr. Janusza Zdzitowieckiego stała się medycyna mitochondrialna. Poświęca jej coraz więcej czasu szkoląc się pod kierunkiem dr. Bodo Kuklińskiego i uczestnicząc w konferencjach naukowych poświęconych tej tematyce. W codziennej pracy wykorzystuje możliwości jakie daje medycyna mitochondrialna dla lepszego przygotowania pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz stara się pomóc chorym z przewlekłymi schorzeniami.

dr
Heiko Hofmann

Dr Heiko Hofmann studiował biologię na Uniwersytecie w Gießen i ukończył doktorat z biologii molekularnej na Uniwersytecie w Münster / Westfalen. Pomiędzy ukończeniem studiów i doktoratem prowadził badania w słynnej Harvard Medical School w Bostonie.
Po ukończeniu doktoratu pracował w firmach Bayer AG, Genzyme Virotech i dwóch odnoszących sukcesy firmach biotechnologicznych, w działach: rozwoju produktu, badań stosowanych, marketingu i w dziale handlowym – diagnostyka.
Od 1.1.2015 dr Hofmann pracuje dla laboratorium Biovis w Limburgii jako kierownik działu badań naukowych i prelegent.
Opublikował ponad 20 prac naukowych i poprowadził ponad 100 wykładów w Niemczech i innych krajach europejskich na tematy diagnostyki mikrobiomów i mitochondriów.

dr
Henning Leu

Dr Henning Leu to lekarz specjalista medycyny pracy i medycyny podróży. Ukończył studia na Uniwersytecie w Hamburgu (w 2008 roku). W latach 2009 – 2012 pracował w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Hamburg-Eppendorf. W latach 2013 – 2015 był asystentem w praktyce lekarskiej dr. Hans-Marten Schradera, gdzie zajmował się medycyną ogólną i tropikalną. Od roku 2019 pełni rolę Kierownika Medycyny Pracy i Lekarza Zakładowego w Elbe Kliniken Stade-Buxtehude w Hamburgu.

naturopata
Werner Gehner

Urodzony w 1949 / Studiował psychologię. Egzamin państwowy 1972 w Heidelbergu.

Terapeuta medycyny alternatywnej / Naturopata praktykujący od ponad 40 lat:

  • Terapia indywidualna i par, poradnictwo w problemach rodzinnych
  • Coaching zawodowy i osobisty – z szacunkiem i uważnością
  • Terapia fenomenologiczna oparta na psychologii głębi
  • Psychoterapia ciała i energetyzujące działanie lecznicze
  • Psychoterapia systemowa i transpersonalna

Kierownik grup roboczych ds. psychosomatyki i psychoterapii

Wykłady i seminaria w kraju i za granicą: psychosomatyka i psychoterapia, psychoterapia humnistyczna wg Rogersa, samoświadomość, konstelacje rodzinne, oddech, medytacja.

Obszary badawcze: psychoterapia i duchowość, humor w terapii.

prof. dr hab. n. med.
Jan Lubiński

Jan Antoni Lubiński ukończył studia w Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie w 1977 roku. W niej uzyskał tytuł specjalisty w kilku dziedzinach: patomorfologii, genetyce klinicznej i laboratoryjnej genetyce medycznej. Stopień doktora medycyny otrzymał w 1980 roku, a tytuł naukowy profesora w 1996 roku.

Kierownik Katedry Onkologii i Zakładu Genetyki i Patomorfologii na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz działającego przy tej uczelni Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych. Członek Prezydium Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN (Wydział V Nauk Medycznych).

Twórca szczecińskiej szkoły genetyki medycznej o międzynarodowej pozycji, dzięki wypracowanym w Polsce, we współpracy z naukowcami z innych krajów, osiągnięciom głównie z zakresu diagnostyki i profilaktyki nowotworów dziedzicznych. Założyciel unikalnego rejestru zespołów dziedzicznej predyspozycji do nowotworów, opartego o sieć Onkologicznych Poradni Genetycznych w całej Polsce.

Zdobywca Perły Honorowej Polskiej Gospodarki. Od lat na „Liście 100” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Członek honorowy wielu Polskich Towarzystw Naukowych. Autor ponad 800 publikacji oraz kilkudziesięciu wdrożonych patentów. Najwyżej cytowany w świecie polski onkolog.

dietetyk kliniczny
Katarzyna Arkuszyńska

Katarzyna Arkuszyńska – magister biologii, dyplomowany dietetyk kliniczny, certyfikowany trener szybkiego czytania i mnemotechnik. W swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do pacjentów. Pracuje głównie z pacjentami onkologicznymi, wspiera ich w zdrowieniu w myśl podejścia interdyscyplinarnego.

Organizuje szkolenia z zakresu dietoterapii wspierającej pracę mózgu oraz profilaktyki antynowotworowej.

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

lekarz dentysta dr n. med.
Jacek Ciesielski

W 1983 roku po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową i jednocześnie specjalizację pierwszego stopnia z zakresu stomatologii ogólnej, którą ukończył w 1984. Pracując zawodowo, interesował się nowoczesnymi rozwiązaniami stomatologii zachowawczej i protetyki oraz zagadnieniami szerokiego użycia środków znieczulających w leczeniu. Odwiedzał kliniki oraz instytuty badawcze w Szwajcarii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończył MBA w stomatologii.

W 1994 roku sprowadził do Polski strzykawkę do znieczulenia śródwięzadłowego o nazwie Paroject i rozpoczął nad nią badania naukowe i kliniczne. Ukoronowaniem tej pracy była rozprawa doktorska, którą obronił w 2002 roku.

Od początku swojej pracy zawodowej kładzie bardzo duży nacisk na edukację przyszłych pokoleń specjalistów. W latach 2008 – 2011 prowadził wykłady dla studentów Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w projekcie Vishing-lectures (nowość w stomatologii). W latach 2016-2018 pełnił funkcję prodziekana w AHE Łódź (wydział inżynieria stomatologiczna z implantoprotetyką, studia dwustopniowe). W latach 2020 – 2021 wykładał na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Aktualnie w ramach programu Akademia Okluzji – „Szkoła Okluzji”, wraz z grupą specjalistów z Polski, realizuje projekt edukacji lekarzy i studentów.

Dr. Ciesielski jest autorem 40 artykułów w prasie specjalistycznej, takiej jak: Twój Przegląd Stomatologiczny, Magazyn Stomatologiczny i Protetyka Stomatologiczna.

Od września 2020 r. prowadzi badania naukowe nad wykorzystaniem probiotyków dawkowanych do jamy ustnej zamiast antybiotykoterapii. Prace te prowadzi wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim Instytutem Żywności.

Rejestracja na VI Konferencję Medycyny Mitochondrialnej

Cena biletu: online 340 zł, stacjonarnie 370 zł

«